Làm gì để chơi golf an toàn giữa tâm bão Covid-19?

Làm gì để chơi golf an toàn giữa tâm bão Covid-19?