Thế nào là một quả bóng golf chính hãng?

Thế nào là một quả bóng golf chính hãng?